Certifikace

Naším cílem je spokojený zákazník a minimalizace negativních vlivů naší činnosti na životní prostředí. Tento záměr odpovědně sledují všichni naši zaměstnanci.

Společnost ZPS - MECHANIKA, a. s. má zaveden a certifikován systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016. V oblasti životního prostředí naše společnost zavedla systém enviromentálního managementu, který je také certifikován podle aktuální normy ČSN EN ISO 14001:2016.

Tyto certifikáty představují na mezinárodním trhu uznávaný doklad funkčního systému managementu a zaručují soustavnou kontrolu procesů:


                                                                                                            
certifikát ISO 9001:             certifikát ISO 14001:              certifikát ISO 3834-2 (CZ):      certifikát ISO 3834-2 (EN):     certifikát ISO 3834-2 (DE):     

Díky certifikaci systémů managementu kvality a environmentálního managementu dokazujeme našim současným i potenciálním zákazníkům naši orientaci na kvalitu a životní prostředí v každém dílčím procesu. Věříme, že nám kvalitní zavedení systémů managementu pomáhá k dalšímu rozvoji naší společnosti.

Pravidla, kterými se řídíme, najdete zde.