Konstrukce a technologie

Náš tým konstruktérů a technologů se s Vámi bude od počátku podílet na nejlepším řešení pro výrobu Vašich výrobků. Vždy se snažíme o to, aby výsledek naší společné práce byl co nejefektivnější - cílem je co nejjednodušší pracovní postup a tím také výhodná cena. Cenu generuje program SME-UP, v němž technologové zpracovávají technologický postup výroby dílce.

Konstruování strojních součástí a dalších výrobků probíhá pomocí profesionálních 3D softwarů:

  • Creo 4

Pro online správu a databázi dat využíváme následující softwary:

  • PTC Windchill
  • Autodesk Vault